مرکز تئاتر مولوی

مکعب
+

مکعب

نبرد گالیله
+

نبرد گالیله

نمی دونم یا ...
+

نمی دونم یا ...نشانی: خیابان انقلاب - خیابان شانزده آذر - شماره شانزده -مرکز تئاتر مولوی (( دانشگاه تهران ))

تلفن: 66419850 - 021

ایمیل روابط عمومی: theatremolavi@gmail.com

ایمیل کارگاه های آموزشی: workshop@molavitheatre.com