مرکز تئاتر مولوی

پرسه های موازی
+

پرسه های موازی

ادامه مطلب
+

ادامه مطلبنشانی: خیابان انقلاب - خیابان شانزده آذر - شماره شانزده -مرکز تئاتر مولوی (( دانشگاه تهران ))

تلفن: 66419850 - 021

ایمیل روابط عمومی: theatremolavi@gmail.com

ایمیل کارگاه های آموزشی: workshop@molavitheatre.com